Konferencja Naukowa w ramach
Kongresu Profesjonalistów Public Relations

21-22 września • Rzeszów • Hotel Bristol

Zintegrowana komunikacja marketingowa w erze digitalizacji:
Tworzenie więzi społeczno-gospodarczych

Zagrożenia i szanse cyfrowej komunikacji

Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Katedra Badań Rynkowych i Marketingowych Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach, Wydział Dziennikarstwa Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszewskiego, Katedra Ekonomii Informacji Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu oraz Organizatorzy XXIII Kongresu Profesjonalistów Public Relations zapraszają na Konferencję naukową w ramach Kongresu Profesjonalistów PR, która odbędzie się w formie hybrydowej w dniu 22 września (piątek) 2023 roku w Rzeszowie w Hotelu Bristol. Konferencja naukowa organizowana jest w ramach XXIII Kongresu Profesjonalistów Public Relations, jednego z najstarszych i największych wydarzeń branży PR w Polsce.

Jednym z celów Kongresu jest integracja środowiska naukowego PR z praktykami działającymi w obszarze komunikacji. Naukowo-praktyczny charakter wydarzenia ma odzwierciedlenie w przeprowadzonych sesjach naukowych organizowanych zarówno w ramach Kongresu, jak i dwunastu edycjach PR Forum organizowanych w latach 2004 – 2018 przez Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, w których wzięło udział ponad 500 osób.

Do udziału w Konferencji zapraszamy badaczy praktyki komunikacji marketingowej, analityków rynku marketingu oraz public relations, młodych naukowców oraz doświadczonych pracowników nauki w dyscyplinach powiązanych z komunikacją społeczną, mediami, marketingiem i public relations.

Patroni Konferencji

Rada Naukowa Konferencji

dr hab. Anna Adamus-Matuszyńska

prof. UE w Katowicach

dr hab. Dariusz Tworzydło

prof. UW

dr hab. Waldemar Rydzak

prof. UE w Poznaniu

Członkowie

dr hab. Andrzej Bajdak

prof. UE w Katowicach

dr hab. Jacek Barlik

Uniwersytet Warszawski

prof. dr hab. Przemysław Deszczyński

UE w Poznaniu

prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas

prof. dr hab. Jerzy Gołuchowski

UE w Katowicach

prof. dr hab. Iwona Hoffman

UMCS w Lublinie

dr Ewa Hope

Politechnika Gdańska

dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska

Uniwersytet Warszawski

płk rez. dr Dariusz Kryszk

Akademia Sztuki Wojennej

prof. dr hab. Ryszard Ławniczak

WAT w Warszawie

prof. dr hab. Jerzy Olędzki

UKSW w Warszawie

ks. dr hab. Grzegorz Polok

prof. UE w Katowicach

dr hab. Monika Przybysz

prof. UKSW

dr hab. Zbigniew Spyra

prof. UE w Katowicach

dr hab. Jacek Trębecki

prof. UE w Poznaniu

dr hab. Alicja Waszkiewicz-Raviv

Uniwersytet Warszawski

dr hab. Zbigniew Widera

prof. UE w Katowicach

prof. dr hab. Krystyna Wojcik

Komitet Organizacyjny

Anna Adamus-Matuszyńska

UE w Katowicach

Agnieszka Marzęda

Uniwersytet Warszawski

Waldemar Rydzak

UE w Poznaniu

Sławomir Gawroński

WSIiZ w Rzeszowie

Natalia Sieradzka

EXACTO

Zbigniew Spyra

UE w Katowicach

Dariusz Tworzydło

Uniwersytet Warszawski

Małgorzata Wydrzyńska

EXACTO

Emilia Zakrzewska

Uniwersytet Warszawski

Michał Pyjas

UE w Katowicach

Norbert Delestowicz

PTPN

O Konferencji

Podstawowe informacje o Konferencji Naukowej w ramach Kongresu Profesjonalistów Public Relations

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach (organizator cyklu konferencji „Public relations w perspektywie naukowej”), Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu (organizator cyklu konferencji „EconPR”), Uniwersytet Warszawski (organizator cyklu konferencji naukowych w ramach Kongresu Public Relations) oraz Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk wracają do organizacji spotkań badaczy dyscyplin związanych z komunikowaniem marketingowym, ze szczególnym uwzględnieniem badań dotyczących public relations.

Celem konferencji jest integracja środowiska specjalistów zajmujących się naukowo, dydaktycznie i praktycznie działalnością public relations i komunikacji marketingowej.
background-conference_v2-_21r239

Zakres tematyczny

 • Social media na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności
 • Public relations, public affairs, dyplomacja publiczna w dobie digitalizacji życia społeczno- ekonomicznego
 • Rola badań marketingowych w epoce technologii cyfrowych
 • Narzędzia public relations w erze cyfryzacji
 • Narzędzia marketingu w erze cyfryzacji
 • Wpływ cyfryzacji na komunikację firm z otoczeniem
 • Bezpieczeństwo informacyjne kraju i podmiotów gospodarczych
 • Nowe trendy i oczekiwania społeczne w obszarze informacji, w tym: działania informacyjne na rzecz zrównoważonego rozwoju i społecznej odpowiedzialności, patriotyzm gospodarczy, reputacja gospodarek narodowych;
 • Wiarygodność źródeł informacji
 • AI i jej wykorzystanie w marketingu i public relations

Publikacja

Artykuły prezentowane w trakcie konferencji zostaną opublikowane* w:

 • Journal of Economics and Management Uniwersytetu Ekonomicznego w
  Katowicach
 • Studies in Risk and Sustainable Development Uniwersytetu Ekonomicznego w
  Katowicach
 • Studia Medioznawcze
 • Zeszyty Naukowe Akademii Górnośląskiej
 • Media Dialogues – International Journal of Scholary Papers for Media and
  Communiation
 • Monografii naukowej wydanej w Wydawnictwie Uniwersytetu Ekonomicznego
  w Katowicach lub/i Wydawnictwie Newsline
 • Aktualnie prowadzone są negocjacje z wydawnictwami wysoko punktowanymi.

*O wynikach organizatorzy będą niezwłocznie informować zgłoszonych uczestników

Podstawą kwalifikacji artykułu do odpowiedniej publikacji będzie suma ocen 2 recenzentów i decyzja Rady Naukowej Konferencji.

background-conference_v3-_21r239

Warunkiem publikacji jest:

przesłanie tekstu artykułu sformatowanego zgodnie z wymogami edytorskimi (tutaj) w wersji elektronicznej (plik.doc/plik.docs) na adres Komitetu Organizacyjnego, a następnie po zakwalifikowaniu tekstu do wydania w konkretnym wydawnictwie dostosowanie go przez autorów do wymogów formalnych,

 • uzyskanie dwóch pozytywnych recenzji;
 • uiszczenie opłaty konferencyjnej.

Organizatorzy jednocześnie informują, że wobec interdyscyplinarnego charakteru Konferencji zabiegają by dla uczestników była możliwość zakwalifikowania artykułu w następujących dyscyplinach:

– Nauki o komunikacji społecznej i mediach

– Nauki o zarządzaniu i jakości

– Ekonomia i finanse

Prelegenci

quis nostrud exercitation ullamco laboris nisi ut aliquip ex ea commodo consequat. Duis aute irure dolor in reprehenderit in voluptate velit esse cillum dolore eu fugiat nulla pariatur. Excepteur sint occaecat.
Adam Kowalczyk-Kowal

Strateg, dyrektor agencji
Nazwa Firmy ABC

Adam Kowalczyk-Kowal

Strateg, dyrektor agencji
Nazwa Firmy ABC

Adam Kowalczyk-Kowal

Strateg, dyrektor agencji
Nazwa Firmy ABC

Adam Kowalczyk-Kowal

Strateg, dyrektor agencji
Nazwa Firmy ABC

Adam Kowalczyk-Kowal

Strateg, dyrektor agencji
Nazwa Firmy ABC

Adam Kowalczyk-Kowal

Strateg, dyrektor agencji
Nazwa Firmy ABC

Adam Kowalczyk-Kowal

Strateg, dyrektor agencji
Nazwa Firmy ABC

Adam Kowalczyk-Kowal

Strateg, dyrektor agencji
Nazwa Firmy ABC

Ważne daty

Zgłoszenie udziału w konferencji z referatem
– 3.09.2023
Informacja o przyjęciu referatu
– 10.09.2023
Przesłanie tekstu referatu
– 30.10.2023
Dokonanie wpłaty przez  osoby uczestniczące w konferencji z referatem
– 15.09.2023
Zgłoszenie udziału w konferencji bez referatu 
 
 
– 11.09.2023
Informacja o zakwalifikowaniu referatu do druku w konkretnym czasopiśmie lub monografii – 30.11.2023
Dokonanie wpłaty przez osoby uczestniczące w konferencji bez referatu – 15.09.2023
Przesłanie szczegółowego programu uczestnikom konferencji 
 
 
– 16.09.2023
Przesłanie referatów poprawionych według uwag recenzentów i dostosowanych do wymogów redakcyjnych konkretnego wydawnictwa*
– 31.12.2023
*(w zależności od kwalifikacji przez Recenzentów)

Ważne daty

3.09.2023
Zgłoszenie udziału w konferencji z referatem
10.09.2023
Informacja o przyjęciu referatu

30.10.2023

Przesłanie tekstu referatu

15.09.2023

Dokonanie wpłaty przez  osoby uczestniczące w konferencji z referatem

11.09.2023

Zgłoszenie udziału w konferencji bez referatu

30.11.2023

Informacja o zakwalifikowaniu referatu do druku w konkretnym czasopiśmie lub monografii

15.09.2023

Dokonanie wpłaty przez osoby uczestniczące w konferencji bez referatu

16.09.2023

Przesłanie szczegółowego programu uczestnikom konferencji

31.12.2023

Przesłanie referatów poprawionych według uwag recenzentów i dostosowanych do wymogów redakcyjnych konkretnego wydawnictwa* 

*(w zależności od kwalifikacji przez Recenzentów)

Warunki uczestnictwa

Prelegenci oraz uczestnicy proszeni są o zgłoszenie udziału w konferencji poprzez wypełnienie formularza elektronicznego znajdującego się na stronie internetowej kmpr.ue.katowice.pl

Zgłoszenie jest ważne wraz z wniesieniem opłaty konferencyjnej. Ze względu na ponoszone koszty i zobowiązania związane z organizacją konferencji wniesione opłaty konferencyjne nie będą podlegać zwrotowi w przypadku niezakwalifikowania referatu do publikacji przez recenzentów.

Opłatę konferencyjną w wysokości (proszę dokonać właściwego wyboru):

 • 1000 zł – obejmującą koszty bezpośredniego uczestnictwa wraz z referatem (wygłoszenie i publikacja referatu po uzyskaniu pozytywnych recenzji, lunch, przerwy
  kawowe);
 • 500 zł – obejmującą koszty bezpośredniego uczestnictwa bez referatu, lunchu oraz przerw kawowych);
 • 700 zł – obejmującą koszty uczestnictwa online wraz z referatem
  (wygłoszenie i publikacja referatu po uzyskaniu pozytywnych recenzji);
 • 200 zł – obejmującą koszty uczestnictwa online bez referatu.
 • Opłatę proszę wnieść na konto: ING Bank Śląski S.A., Katowice
  nr 65 1050 1214 1000 0007 0000 7974
  Z dopiskiem:

  KonferencjaPR oraz imię i nazwisko Uczestnika

  *Koszty podróży oraz zakwaterowania pokrywają uczestnicy konferencji.
  **Opłata dla członków PSPR oraz PTKS jest niższa o 10% (wynosi odpowiednio 900 zł, 450 zł, 630 zł i 180 zł)

Organizatorzy

Harmonogram Konferencji

Piątek, 22.09.2023
9:00
SESJA PLENARNA I
KEYNOTE SPEAKER
prof. dr hab. Krystyna Wojcik
KEYNOTE SPEAKER
prof. dr hab. Jerzy Olędzki
Kniaź Potiomkin wciąż żywy w „brudnym pijarze” – o ujemnych skutkach uznawania wizerunku za główny cel PR
KEYNOTE SPEAKER
prof. dr hab. Ryszard Ławniczak
Ekocentryczne PR – od transitional PR do ekonomii informacji
KEYNOTE SPEAKER
prof. dr hab. Tomasz Goban-Klas
Jak media psują PR?
KEYNOTE SPEAKER
prof. dr hab. Igor Borkowski
Świat nauki i jego szansa uczestnictwa w profesjonalnej komunikacji.
11:40-12:10
PRZERWA KAWOWA
12:10-12:25
dr hab. Aleksandra Kaniewska-Sęba
Personalizacja komunikacji marketingowej w środowisku online w kontekście personalization- privacy paradox
12:25-12:40
dr hab. prof. Anna Adamus-Matuszyńska
Kodeksy etyczne public relations a praktyka wykorzystywania algorytmów
12:40-12:55
dr Emilia Zakrzewska
Zastosowanie sztucznej inteligencji w działaniach public relations
12:55-13:10
dr hab. Monika Kaczmarek-Śliwińska
Sztuczna inteligencja w naturalnych dylematach public relations
13:10-13:25
dr hab. Alicja Waszkiewicz-Raviv
Technokratyzacja spojrzenia, czyli o szansach i zagrożeniach cyfrowej komunikacji wizualnej w zintegrowanej komunikacji marketingowej
13:30 – 14:10
PRZERWA NA LUNCH
14:10-14:25
dr Piotr Dzik
System Identyfikacji Wizualnej (SIW) – ujęcia w teoriach public relations i projektowania graficznego
14:25-14:40
dr Łukasz Przybysz
Na tym polega odpowiedzialność – czyli AI, PR i etyka
14:40-14:55
dr Kinga Myszkowska-Podraza
Rola działań informacyjnych w rozwoju gospodarki senioralnej w Polsce
14:55-15:10
dr hab. Dariusz Tworzydło, prof. UW
dr Przemysław Szuba
Czy PR-owcy potrzebują badań satysfakcji i od czego zależy sposób ich organizacji?
15:10-15:25
mgr Bartosz Chlebowski
Wpływ digitalizacji na zmiany na rynku muzycznym w latach 1999-2019
15:25-15:40
dr Agnieszka Marzęda
Wykorzystanie sztucznej inteligencji i Metaverse w branży edukacyjnej
15:40-15:55
mgr Rafał Czarnecki
The Role of English Language in Enhancing International Business
15:55-16:10
mgr Emilia Zembrzuska
16:10-16:25
dr hab. Zbigniew Spyra, prof. UE
mgr Michał Pyjas
Wykorzystanie sztucznej inteligencji w badaniu komunikacji społecznej odpowiedzialności biznesu w mediach społecznościowych
– studium przypadku Lidl
16:25
ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

Harmonogram Konferencji

Piątek, 22.09.2023

Program Konferencji można pobrać klikając w przycisk poniżej

Galeria zdjęć

Przegląd wizualny wydarzeń i momentów z Kongresu Profesjonalistów Public Relations z poprzednich lat

Partnerzy

Patronaty medialne

Masz pytania?

Skontaktuj się za pomocą formularza kontaktowego

Kontakt

Potrzebujesz pomocy? Masz pytania?

Dane kontaktowe do osoby przyjmującej zgłoszenia:

Anna Adamus-Matuszyńska

adres e-mail:

konferencjapr2023@uekat.pl

Dane kontaktowe do osoby odpowiedzialnej za sprawy finansowe:

Dorota Szywacz

adres e-mail:

dorota.szywacz@ue.katowice.pl

telefon:

32 257 72 36

Dane kontaktowe do osoby przyjmującej abstrakty:

Zbigniew Spyra

e-mail:

konferencjapr2023@uekat.pl